Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. kovo 29 d., pirmadienį, 8.00 val. šv.Mišiose melsimės už a.a. parapijos altaristą kun. Vaclovą Aleksandravičių

Paskelbta: 2021-03-28
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021