Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Didžiojo Velykų tridienio ir Šv.Velykų pamaldų tvarka parapijoje 2021 m.

Paskelbta: 2021-03-21

 

Kunigai klauso išpažinčių:

Didįjį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 7.30 iki 8.30 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) ir nuo 17.00 iki 19.00 val. - Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g.31 A).

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį nuo 8.00 iki 10.00 val. ir nuo 15.00 iki 20.00 val. - Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

BALANDŽIO 1 D., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ,

10.00 val. Kauno arkikatedroje bus aukojamos Krizmos Mišios ir šventinami aliejai. Nuoroda, norint stebėti Krizmos Mišias internetu

18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Transliacija YouTube kanalu. Transliacijos nuoroda norint stebėti internetu 

BALANDŽIO 2 D., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ, 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Tiesioginė transliacija per YouTube.

BALANDŽIO 3 D., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ, 20.00 val. Velyknakčio pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Tiesioginė transliacija per YouTube.

BALANDŽIO 4 D., PIRMOJI ŠV.VELYKŲ DIENA. 8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir bažnyčioje).  Tiesioginė transliacija per YouTube.

11.00 val. Šv. Velykų iškilminga Eucharistija, vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas (tiesioginės transliacijos arkivyskupijos YouTube bei FB ir DELFI TV), tolimesnės Šv. Mišios 12.30 ir 18.00 val. (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje) Tiesioginė transliacija per YouTube.

BALANDŽIO 5 D., ANTROJI VELYKŲ DIENA, 8.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje), 9.30, 11.00, 12.30  ir 18.00 val. Šv. Mišios. (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021