Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. kovo 28 d. Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis

Paskelbta: 2021-03-21

 

„Didžiausia minia tiesė drabužius jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: Osana Dovydo Sūnui! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukšybėse!“ (Mt 21,8-9)


Bažnyčiose bus šventinamos verbos.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021