Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. kovo 24 - 25 d. Nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Paskelbta: 2021-03-12
Adoracijos pradžia kovo 24 d., trečiadienį,  8.00 val. pabaiga kovo 25 d., ketvirtadienį,  8.00 val.

Šių metų adoracijos intencijos:
meldžiamės už pandemijos aukas ir prašome Dievą atitolinti nuo žmonijos pandemijos pavojų;
meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą bei prašome malonės savo pašaukime ištverti;
meldžiamės už valdančiuosius, kad Dievas suteiktų jiems išminties daryti tinkamus sprendimus moralės srityje, priimant įstatymus


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021