Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. kovo 12 d. „24 valandos Viešpačiui“

Paskelbta: 2021-03-09

Popiežiaus Pranciškaus kvietimu (nuo 2014 metų) prieš ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį rengiamos „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos ir susitaikymo su Dievu laikas.

 

 

Kviečiame tikinčiuosius  atlikti išpažintį ir adoruoti prie  Švenčiausiojo Sakramento.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021