Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. kovo 6 d. , šeštadienį, - Tarpkontinentinė maldos grandinė už mirusius nuo COVID-19 Europoje

Paskelbta: 2021-02-28

 

 Lietuvos vyskupai kartu su Europos Tarybai priklausančių šalių-narių vyskupų konferencijų Taryba (CCEE) kviečia tikinčiuosius jungtis į kontinentinę maldos grandinę ir melstis už mirusiuosius nuo COVID-19 Europoje.
Kiekviena Tarybos šalis-narė nustatytą dieną meldžiasi už viso Senojo žemyno pandemijos aukas, o maldos grandinę užbaigia CCEE generalinis sekretoriatas Sankt Galene (Šveicarijoje).

Šia proga 18.00 val. bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už mirusiuosius nuo COVID-19.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021