Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2009 m. kilnojamos šventės

Paskelbta: 2008-12-30

Vasario mėnesio 25 dieną Pelenų diena pradėsime Šventosios Gavėnios pasninką.

Balandžio mėnesio 12 dieną džiaugsmingai švęsime Šv. Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.

Gegužės mėnesio 24 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų.

 Sekminių šventė bus gegužės mėnesio 31 dieną.

Birželio mėnesio 14 dieną – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė.

Lapkričio mėnesio 30 dieną - pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021