Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. vasario 26 d., trečiadienį, Pelenų diena. Gavėnios pradžia

Paskelbta: 2020-02-21

Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią – keturiasdešimties dienų laikotarpį, skirtą pasirengti šv. VELYKOMS, Jėzaus Kristaus Prisikėlimui.

Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti. Pelenų trečiadienis yra pasninko diena. Penktadieniais gavėnioje taip pat privalomas pasninkas.

Pamaldos vyks 7.00, 8.00 ir 10.00 mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje, 18.00 val. Prisikėlimo bazilikoje.

Gavėnios metu kiekvieną penktadienį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 17.30 val.  Kryžiaus kelio apmąstymai.

Kiekvieną gavėnios sekmadienį 7.30 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje ir  9.00  val. bazilikoje giedami graudūs verksmai.

Po 18.00 val. šv. Mišių  Švč. Sakramento pagarbinimo procesija.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021