Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kviečiame pasirašyti peticiją ...

Paskelbta: 2008-11-19
Mieli bendraminčiai,

Šiais metais švęsime 60- metį, kai buvo priimtas vienas svarbiausių pasaulyje dokumentų – Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija, patvirtinta JT Generalinėje Asamblėjoje 1948 m. gruodžio 10 d.
Deja, ne visos šalys jos laikosi. Dažnai nepaisomi Deklaracijos principai, kurie gina kiekvieną žmogišką būtybę nuo pradėjimo iki natūralios mirties, kurie gina moters ir vyro santuoka pagrįstą šeimą kaip pagrindinį visuomenės vienetą.

Šiandien įvairios organizacijos, pasisakančios už abortą, ruošia dokumentą, kurio tikslas – pripažinti teisę į abortą visuotine žmogaus teise.

Kreipiamės į visus geros valios žmones, kuriems žmogaus gyvybė ir šeima yra svarbiausios vertybės ir kviečiame prisidėti prie peticijos Jungtinių Tautų Organizacijai, kurios tikslas paraginti tinkamai interpretuoti Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją.

Š.m. gruodžio 10 d šią peticiją JTO perduos Katalikiškojo Žmogaus ir šeimos teisių instituto (C-FAM ) atstovai.

Labai svarbu, kad po minėta peticija pasirašytų kuo daugiau žmonių iš viso pasaulio šalių.


Jei jūs sutinkate su šia iniciatyva, prašome:

1. Pasirašykite peticiją, kurią rasite adresu:

http://www.worldcongress.pl/un

arba ateikite į parapijos Šeimos centrą (Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, iš raštinės pusės Žemaičių g. 31b)
I - 12.30-16.30 val.
III - 9.00-13.00 val.
IV -12.30-16.30 val.


ŠIOS INICIATYVOS SĖKMĖ PRIKLAUSO NUO ŽMONIŲ, KURIE PASIRAŠYS PETICIJĄ IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 10 DIENOS, SKAIČIAUS!

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015