Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigų ir bendruomenės sveikinimas kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Paskelbta: 2019-10-07


Jūsų Eminencija Kardinole Sigitai Tamkevičiau,

Jums suteiktas titulas žymi Jūsų dvasinės stiprybės pergalę prieš nuožmų okupantų primestą blogį, Jūsų drąsą kovoje už tikėjimą ir Lietuvos laisvę.

Jos atspindys yra ir Kauno Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilika, fiziškai ir dvasiškai atgimusi, ir tapusi Žaliakalnio parapijos bei visos tautos šventove.

Džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų ganytojišku pavyzdžiu Lietuvos tikintiesiems ir visiems geros valios žmonėms.

(nuotrauka iš Kauno arkivyskupijos svetainės)


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021