Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Paskelbta: 2019-08-01

Pamaldos bažnyčiose  sekmadienio tvarka, šventinami žolynai.

Žolinės atlaidai Pažaislyje:

14.00 – 14.50 val. Susitaikinimo sakramentas, vadovauja kun. A. Kazlauskas.

15.00 val. Šv. Mišios vienuolyno šventoriuje, vadovauja apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. Gieda Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis.

Po šv. Mišių koncertas.Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021