Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Naujos parapijos veiklos padedant vaikams ir šeimoms - įgyvendinamas projektas "Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką"

Paskelbta: 2019-06-11

Kintanti ekonominė situacija Lietuvoje pastaraisiais metais tapo skaudžiu iššūkiu daugeliui Lietuvos gyventojų. Ši krizė itin palietė mažesniuose rajonuose, toliau nuo didžiųjų mietų centrų nutolusiose vietovėse gyvenančius asmenis – jiems tapo sunkiau arba neįmanoma konkuruoti darbo rinkoje, turimi įgūdžiai bei kompetencijos tapo ne tokie paklausūs kintančioje darbo rinkoje.
Siekiant keisti šią situaciją nuo 2018 m. gegužės mėn. penkiuose regionuose – Biržuose, Pasvalyje, Kupiškyje, Panevėžyje, Rokiškyje buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“ (Projekto nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0054).
Projektą įgyvendina Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija kartu su projekto partneriais - Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija bei Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija.
Projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. balandžio mėn. Projekto tikslas - teikiant kompleksines psichosocialinės integracijos ir darbinio užimtumo aktyvinimo paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, integruotis į darbo rinką. Projekto įgyvendinimo metu bus suteiktos paslaugos 250 asmenų.
Paslaugos bus teikiamos šiems asmenims: asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims; neįgaliesiems; socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos vaikams (nuo 14 m.), benamiams, alkoholiu piktnaudžiaujantis asmenims, socialinės pašalpos gavėjams.
Svarbu tai, jog įgyvendinant projektą, kartu su darbinio užimtumo skatinimo veiklomis bus vykdoma ir intensyvi psichosocialinė pagalba (individualus psichosocialinis konsultavimas, psichologinis konsultavimas ir kt.). Projekto metu klientai ne tik įgis/perkvalifikuos darbinius įgūdžius, bet tai pat ir taps aktyviais ir už savo gyvenimo kokybę atsakingais bendruomenės nariais. Projekto veiklomis bus sukurtas ilgalaikis rezultatas – asmenys taps socialiai atsparesni aplinkos iššūkiams ir pokyčiams; gebės pasinaudoti įgytais įgūdžiais; išugdžius bendruosius gebėjimus efektyviau funkcionuos bendruomenėje, gebės kurti atsakomybe bei asmenine motyvacija kurtus santykius su darbdaviais ir kitais visuomenės nariais.
Įgyvendinus projektą bus atskleistas tikslinės grupės poreikis psichosocialinėms paslaugoms, teikiamos paslaugos padės mažinti socialinę atskirtį dėl nesugebėjimo konkuruoti darbo rinkoje; įgyti nauji įgūdžiai prisidės prie darbinio užimtumo didinimo, taip skatinant socialinę darną regione. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija yra šio projekto partneris.
Projekte pasidalysime su kolegomis gerąja patirtimi, kurią esame sukaupę per eilę metų, siekdami padėti mūsų bendruomenėje pagalbos ieškančioms šeimoms ir jų nariams.
    
                                                        Projekto  vadovė J. Matikovienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015