Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Lapkričio 9 d. (sekmadienį) 18.45 val. Lietuvos Veiklių žmonių bendrija kviečia ...

Paskelbta: 2008-11-04

 

 Veikliųjų Žmonių bendrija maloniai kviečia į renginį, kuriame Jūs išgirsite vyrų liudijimus apie tai, kaip Dievo Meilė, Malonė ir Jėga visiškai pakeitė asmeninius gyvenimus, santykius šeimoje, versle ir kitose gyvenimo srityse. Jūs įsitikinsite, jog Jėzus Kristus yra realus, galintis lygiai taip pat veikti ir Jūsų gyvenime bei nukreipti jį visiškai nauja ir netikėta vaga.

APIE BENDRIJĄ

Tai nuostabi, krikščioniška nepelno organizacija, turinti ypatingą pašaukimą bei unikalią struktūrą, gautą iš Dievo, to pašaukimo įgyvendinimui. Jaunam amerikiečiui fermeriui Demosui Šakirjanui 1952 m Dievas parodė regėjimą, kuris šiuo metu pildosi. Tai buvo daugybė vyrų iš visų kontinentų ir tautų, skirtingų kultūrų, kurie, būdami dvasiškai mirę, atgyja po Dievo prisilietimo ir pripildyti Šventosios Dvasios jėga, išlaisvinti ir išvaduoti stovi drauge švytinčiais veidais ir iškėlę rankas garbina Viešpatį.
Bendrija išaugo ir paplito po visą pasaulį. Būdama tarptautine bendrija, ji kartu išlieka ir asmeninio bendravimo organizacija, nes vietinių susirinkimų metu kiekvienas krikščionis turi puikias galimybes bendrauti su kitais tos pačios profesijos ar socialinio sluoksnio atstovais.
Bendrija pasiekia vyrus, kurie kitu būdu nepriima evangelijos. Štai kodėl bendrijos banketuose, vyrų susirinkimuose, konferencijose, žurnaluose akcentuojami asmeniniai liudijimai žmonių, dirbančių bet kurį pasaulietinį darbą. Kiekvienas krikščionis vyras, sutinkantis su pagrindiniu bendrijos pareiškimu, gali tapti jos nariu. Nėra jokių apribojimų dėl priklausymo kuriai nors denominacijai arba bažnyčiai.
Lietuvoje pirmasis skyrius pradėjo veiklą 1993 m. Kauno mieste.


MŪSŲ MISIJA
Laimėti vyrus Jėzui Kristui visose tautose;
Kviesti vyrus grįžti pas Dievą;
Padėti vyrams pasikrikštyti Šventojoje Dvasioje ir augti dvasiškai;
Lavinti vyrus ir padėti jiems išpildyti Didįjį Pašaukimą;
Suteikti galimybę krikščioniškam bendradarbiavimui;
Labiau suvienyti visus Kristaus Kūno narius.

Daugiau informacijos tel. 868686828, 868883912, internetinė svetainė www.vzb.lt.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015