Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Paskelbta: 2018-08-07


Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Bažnyčiose šventinami žolynai.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021