Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. birželio 30 d. 11.00 val. šv. Mišios už Kauno radijo gamyklos ir televizorių gamybinio susivienijimo „Banga“ anapilin išėjusius darbuotojus

Paskelbta: 2018-06-06
Po šv. Mišių konferencijos salėje vyks prisiminimų popietė, dokumentinio filmo vaizdais bus pagerbtas ilgamečio buvusio gamyklos direktoriaus Valentino Minkaus atminimas
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021