Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. vasario 12 d. Marijos radijo Padėkos diena

Paskelbta: 2018-02-02

11.30 val. Rožinio malda, 12.00 val. šv. Mišios.

Šv. Mišioms vadovauja Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas.

Melsimės už "Marijos radijo" savanorius ir laidų vedėjus.Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021