Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Vyksta registracija jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (nuo 15 metų). Prašome registruotis parapijos raštinėse ir zakristijoje

Paskelbta: 2017-09-04
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021