Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017m. gegužės 7 d. , sekmadienį, Visuotinė Katalikų Bažnyčia švenčia Motinos dieną

Paskelbta: 2017-05-02

11.00 val. bus aukojamos šv. Mišios už gyvąsias, o 18.00 val. - už mirusias motinas. 16.00 val. bus giedamas Rožinis už mirusias motinas. Kasdien vakarais 18.00 val. (visą oktavą) taip pat bus aukojamos sudėtinės šv. Mišios už mirusias motinas.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021