Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5). Palaimintos Jums Viešpaties Prisikėlimo šventės!

Paskelbta: 2017-04-14

Mielieji, sutikite Šv. Velykų rytą kupini meilės, vilties ir gailestingumo, pasiryžę visas gyvenimo negandas, neigiamas emocijas, nusivylimus bei nesėkmes sudėti prie Viešpaties kojų.

Jis yra mūsų stiprybė, jėga ir galybė! Aleliuja!

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021