Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. vasario 12 d., sekmadienį, Sutuoktinių vakaras Kristaus Prisikėlimo parapijoje

Paskelbta: 2017-02-08Mieli sutuoktiniai, kviečiame Jus, susituokusius 2014 - 2016 metais Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje, atvykti į Kristaus Prisikėlimo baziliką ir padėkoti Dievui bei melsti Jo palaimos Jūsų vedybinio gyvenimo kelyje

17.30 val. – Sutuoktinių liudijimai, katechezė, giesmė.

18.00 val. - Šv. Mišios ir Santuokos sakramento atnaujinimas. Eucharistijos liturgijai vadovauja parapijos klebonas  mons. Vytautas Grigaravičius.

18.45 val. Agapė ir pabendravimas bazilikos parodų salėje.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021