Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. vasario 2 d., ketvirtadienį, – Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Paskelbta: 2017-01-26
Šv. Mišios bus aukojamos 7.00; 8.00 ir 10.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir 18.00 val. bazilikoje. Bažnyčiose šventinamos žvakės, taip pat meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021