Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Džiaugsmingai sutikite užgimusį Kūdikėlį Jėzų, priimkite Jį į savo širdį ir tegul Jo palaima lydi Jus per visus 2017-uosius metus!

Paskelbta: 2016-12-22
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021