Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Siūlomi kandidatai į Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinę tarybą 2016 - 2021 m.

Paskelbta: 2016-11-30

Gina Butkuvienė (gydytoja), Vytautas Meištas  (verslininkas), Gintautas Paulauskas (verslininkas),  Germanas Balkus (verslininkas), Staselė Raščiuvienė  (Marijos radijo administratorė), Nerijus Strikulys (teisininkas), Vincentas Vobolevičius (docentas, daktaras), Eugenijus Jančys (verslininkas), Julita Varanauskienė ( finansų ekspertė), Nijolė Kulėšienė (pedagogė),  Aleksandra Bancevičienė (pedagogė), Vitas Lendraitis, Vilius Misevičius, prof. Alvydas Laiškonis, Rimutė Lipšienė.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021