Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Lapkričio 1 d., antradienį, 8.00 val. melsimės už a. a. vysk. Romualdą Krikščiūną, minint 6-ąsias mirties metines

Paskelbta: 2016-10-28
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021