Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų programos „Gailestingai veik" II-asis paskaitų ciklas

Paskelbta: 2016-10-21


Mokymų tikslas - suteikti slaugos ir pagalbos ligoniams reikalingų žinių bendruomenės nariams. Mokymuose dalyvauti kviečiami I-ojo Kauno dekanato parapijų bendruomenių nariai bei visi parapijiečiai, siekiantys įprasminti savo tikėjimą pagalbos artimui veikla.

Mokymai nemokami, visi dalyviai bus vaišinami kava ir arbata. Sėkmingai pabaigusiems mokymų ciklą (išklausius teorinę dalį bei atlikus savanoriškos veiklos praktiką) išduodami pažymėjimai.

Pasibaigus teoriniams mokymams, visi pageidaujantys bus kviečiami išbandyti šias tarnystes praktikoje, įsitraukiant į pagalbos artimui veiklas savo parapijos teritorijoje.

Mokymų metu bus mokoma aptarnauti ligonį, supažindinama su bendravimo su ligoniais ypatumais, suteikiami slaugos ir pagalbos pagrindai, nagrinėjami įvairūs ligonių sielovados aspektai.

Mokymus organizuoja Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Pagalbos namuose tarnyba. Detalesnės informacijos teirautis: tel.: 8-37-323548, 8-676-38333 arba el.paštu:  lc.slauga@gmail.com.

Mokymai „Savanoriška veikla bendruomenėje su slaugomais asmenimis“ finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0008 „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021