Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Sveikiname. Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius švenčia 25-erių metų kunigystės jubiliejų

Paskelbta: 2016-09-21

Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane (Jn14, 6)

Jūsų Prakilnybe klebone, monsinjorai Vytautai Grigaravičiau,

dvidešimt penkerius  metus Jūs ištikimai darbavotės Viešpaties vynuogyne, rodėt pavyzdį tikintiesiems kaip atrasti tikrąjį gyvenimo kelią į išganymą.

Jūs mokėt, kad Jėzus yra gyvas kelias, gyva tiesa ir gyvas ryšys su Dievu. Niekas negali ateiti pas Dievą per gerą mokymą arba gerą elgesį. Vienintelis Jėzus yra raktas, kuris atrakina duris į Dievo karalystę.

Linkime optimizmo, geros nuotaikos, stiprios sveikatos, neprarasti entuziazmo ir toliau sėkmingai darbuotis Jums pavestųjų tikinčiųjų labui.


Dievo globos, palaimos ir pagalbos tolimesniuose Jūsų sumanymuose

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021