Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Šv. apaštalo Pauliaus metai (2008-06-28 – 2009-06-29)

Paskelbta: 2008-06-06

 

Kodėl švenčiami Šv. apaštalo Pauliaus metai?

Pernai, skelbdamas šiuos metus, popiežius Benediktas XVI sakė, kad nūdienos Bažnyčiai reikalingi tokie liudytojai ir kankiniai kaip šv. Paulius, po savo atsivertimo ypač asmeniškai įsipareigojęs darbuotis visą gyvenimą ir visoms tautoms skelbti Evangeliją. Jis tam atsidėjo visko atsižadėdamas, nepaisydamas pavojų, sunkumų ir persekiojimų. Pasak popiežiaus, Paulius „gyveno ir darbavosi dėl Kristaus, dėl Jo kentėjo ir numirė.“

Taigi Šv. Tėvas nori pristatyti šv. Paulių kaip sektiną pavyzdį ir šitaip kartu sustiprinti mūsų tikėjimą bei krikščioniškąją tapatybę reliatyvizmo ir religinio abejingumo giliai paženklintoje epochoje. Todėl popiežius ragina Visuotinę Bažnyčią, visus mus sekti apaštalo Pauliaus pėdomis....

              (Arkivysk. dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas, Apaštalinis nuncijus Lietuvoje, „Artuma")

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021