Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Rugsėjo 22 d., ketvirtadienį, 13.00 val. Šv. Mišios už taiką pasaulyje, visą Dievo tautą, už gyvus ir mirusius vyskupus, kunigus ir diakonus

Paskelbta: 2016-09-15Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021