Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

KVIEČIAME: Nauja pastoracijos sritis parapijoje „Asmeninis pokalbis su kunigu"

Paskelbta: 2016-09-05

Mūsų parapijoje veikia nauja pastoracijos sritis – „Pokalbis su dvasininku“ (arba dvasinis palydėjimas). Norėdami atskirti išpažinties sakramentą nuo asmeninio pokalbio su kunigu kuriame šią naują iniciatyvą. Ypatingai ji yra aktuali išsiskyrusioms šeimoms, kurios negali priimti Susitaikymo sakramento.

Ši nauja pastoracinė forma išsiskyrusioms šeimoms leis Bažnyčioje rasti paguodos žodį.


„Pokalbis su dvasininku“ – tai vieno asmens pagalba kitam, reikalaujanti ypatingos pagarbos žmogui. Čia svarbiausia asmens ryšys su Dievu. Žmogus yra skatinamas atkreipti dėmesį į religinę patirties plotmę, akimirkas, kai jaučia Dievo buvimą, bandyti atskirti, kas jo patyrime kyla iš Dievo ir kas – ne. Taigi „dvasiniam pokalbiui“ Dievo patyrimas yra būtinas. Geras pokalbis turi padėti asmeniui tapti atviresniam Dvasios įkvėpimams kasdienio gyvenimo įvykiuose. Jis turi ugdyti nuolatinį dialogą, glaudesnę vienybę su Dievu ir žmonėmis. Vieno asmens pagalbos kitam dėka, Dievo buvimas ir jo galia gali būti geriau ir giliau įžvelgiami.

Šioje srityje darbuojasi kun. Linas Šipavičius. Jis Jūsų laukia kiekvieną penktadienį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje nuo 17.00 val. Galima iš anksto rezervuoti pokalbį telefonu, bei susitarti dieną ir valandą. Tel. 8606 11410

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021