Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Rugpjūčio 30 d., antradienį, 17.30 val. Tarptautinės Tradicijų, Šeimos ir Nuosavybės gynimo asociacijos delegacijos viešnagė su savo simboliu - Fatimos Dievo Motinos statula

Paskelbta: 2016-08-22

Šv. Mišių metu bus laiminami vaikai, kad Dievas globotų juos per visus mokslo metus. Kviečiame tikinčiuosius kartu su savo vaikais ir anūkais gausiai dalyvauti

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021