Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 27 d., penktadienį, 16.00 val. Kauno I dekanato parapijų bei rektoratų tikybos mokytojų ir katechetų metodinis renginys – konferencija „Būkite gailestingi, kaip ir Jūsų Tėvas gailestingas" (Lk 6,36)

Paskelbta: 2016-05-24

I.METODINIO RENGINIO TIKSLAS: Pažymint Gailestingumo Jubiliejaus metus, įsigilinti į Gailestingumo slėpinį, kad išgirstos mintys, patyrimai, atlikti gailestingumo darbai, asmeniškai, šeimose, bendruomenėje ir ugdant jaunąją kartą, įkvėptų ir padėtų suvokti Gailestingumo gelmės ir Atgailos Sakramento prasmę bei skatintų dalintis patirtu gailestingumu.

II. METODINIO RENGINIO LAIKAS IR VIETA: 2016 m. gegužės 27 d. 16.00 val., Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salė (Žemaičių g. 31a).

III. METODINIO RENGINIO DALYVIAI: Kauno I dekanato tikybos mokytojai, katechetai, kviestiniai svečiai.

IV. BENDRADARBIAVIMAS: Renginys skelbiamas Kauno pedagogų kvalifikacijos centro gegužės mėnesio plane. Dalyviams bus išduodamos pažymos, kurias bus galima rasti čia: http://kpkc.lt/index.php/renginiai/pazymos

V. PROGRAMA:

15.30 - Dalyvių registracija.

16.00 - Metodinio renginio - konferencijos atidarymas. Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ ir svečių sveikinimo žodis.

16.15 - Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinių meninis pasveikinimas.

16.30 - Gailestingumo jubiliejus - ypatingas malonės ir dvasinio atsinaujinimo laikas. Pranešėjas Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.

17.00 - Gailestingumo ženklai mūsų gyvenime. Kauno I dekanato parapijų bei rektoratų tikybos mokytojų ir katechetų veiklos pristatymas, liudijant Gailestingumo ženklus. Kauno I dekanato parapijų KMC vadovai ir parapijų bei rektoratų katechetai - koordinatoriai.

18.00 - Šv. Mišios, skirtos mokslo metų užbaigimui. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021