Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 5 d. – Tėvo diena

Paskelbta: 2016-05-23
11.00 val. aukojamos šv. Mišios už gyvus tėvus, 18.00 val. - už mirusius tėvus, 17.00 val. - Rožinis už mirusius tėvus
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021