Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 22 d., sekmadienį, padėka Dievui už Kauno ganytojų kunigystės ir vyskupystės jubiliejus

Paskelbta: 2016-05-17
15.00 val. iškilmingoje Eucharistijoje Kauno arkikatedroje bazilikoje dėkojame Dievui už Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus 25-erius vyskupo tarnystės ir Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo 25-erius kunigo tarnystės metus.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021