Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 24 – 27 d. DIDYSIS VELYKŲ TRIDIENIS. Pamaldų tvarka

Paskelbta: 2016-03-18

Kovo 24 d., Did. ketvirtadienį,

18.00 val. Paskutinės vakarienės Mišios (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)

Kovo 25 d., Did. penktadienį,

18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (Bazilikoje)

Kovo 26 d., Did. šeštadienį,

20.00 val. Velyknaktis (Bazilikoje)

Kovo 27 d., Velykų sekmadienis,

8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas (Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje ir bazilikoje)

11.00, 12.30 ir 18.00 val. (Bazilikoje)

Kovo 28 d., antroji Velykų diena,

8.00 val. (Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje)

9.30, 11.00, 12.30, 18.00 val. (Bazilikoje )


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021