Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 19 d. Atsinaujinimo diena „Dievo Gailestingumo metai: Eucharistija krikščionio gyvenime“

Paskelbta: 2016-02-22

PROGRAMA

13.30 val. Parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus įžanginis žodis

13.50 val. Šlovinimas

14.00 val. Marijos radijo prezidentės Egidijos Vaicekauskienės liudijimas

15.00 val. Šlovinimas

15.10 val. Klausk drąsiai! Į klausimus atsako Švento Rašto žinovas, mgr. kun. Linas Šipavičius

15.50 val. Šlovinimas

16.00 val. Filosofijos mokslų daktarės, Vytauto Didžiojo universiteto, Humanitarinių mokslų fakulteto lektorės, radijo laidų vedėjos, dvasinės ekologijos propaguotojos Bronės Gudaitytės pranešimas „Išorinis ir vidinis tikėjimas“

17.00 val. Įvadas į Sutaikinimo sakramentą. Veda parapijos vikaras kun. Julius Grigonis

17.30 val. Švč. Sakramento adoracija bazilikoje

18.00 val. Šv. Mišios. Joms vadovauja ir homiliją sako rekolekcijų vedėjas  Švč. Sakramento koplyčios rektorius  kun. teol.lic. Jonas Stankevičius

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir kunigai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021