Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Naktinė Švč. Sakramento adoracija už Tėvynę Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Paskelbta: 2016-01-27


 


Vasario 15 d
. po 18.00 val. šv. Mišių bazilikoje prasideda naktinė Švč. Sakramento adoracija už mūsų Tėvynę Lietuvą.

20.00 val. šv. Mišios. Šv. Mišioms  vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Švč. Sakramento adoracija  baigsis Vasario 16 d. 10.00 val. iškilmingomis šv. Mišiomis.

Šv. Mišioms vadovauja  Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, gieda Kauno kultūros centro „Tautos namai" mišrus choras „Gintaras", vadovė Jovita Kulakauskienė.

Kviečiame tikinčiuosius jungtis maldoje už savo Tėvynę.

Vyks tiesioginė transliacija per Marijos radiją. ( Adoracijos programą išsamiai žr. >>>)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021