Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Liepos 19 d., sekmadienį, 12.30 val. šv. Mišiose Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos ses. Joana Akvilė Kašiubaitė priims amžinuosius įžadus

Paskelbta: 2015-07-12
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021