Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 13 d. Kauno I dekanato piligriminis žygis į Šiluvą

Paskelbta: 2008-04-07


2008 m. balandžio 13 d. piligriminio žygio programa

     8.00 - Šv. Mišios koplyčioje
     8.00 - Piligriminis žygis nuo Katauskių gyvenvietės į Šiluvą
     9.00 – Rožinio malda koplyčioje 
     9.00 - Šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos bazilikoje
     9.00 - Kauno m. dekanato parapijų veiklos pristatymas (aikštėje prieš baziliką)
    10.00 - Šv. Mišias koplyčioje
    10.45 - Ganytojas sutinka atvykusius piligrimus 
    11.00 - Švč. Sakramento adoracija
    11.40 - Katechezė (aikštėje prieš baziliką)
    12.00 - Šv. Mišios, Švč. Sakramento garbinimo procesija (aikštėje prieš baziliką)
    13.30 - Agapė

                            Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015