Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kviečiami įsigyti knygą albumą „Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija"

Paskelbta: 2015-09-01

Knygoje pristatoma Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčios istorija. Ši šventovė – padėkos Dievui už Laisvę, Tėvynę, Lietuvį simbolis. Kiekviena plyta, įmūryta statant šią šventovę, talpina žmogaus maldą ir viltį. Todėl jos istorija – visos Lietuvos istorijos atspindys. Prieš aštuonis dešimtmečius pradėtos statyti ir prieš dešimtmetį iškilmingai konsekruotos bažnyčios sienos ne tik pasitinka kiekvieną, atvykstantį į Kauną, bet ir visą šiandieną sujungia su dangumi, su Prisikėlusiuoju. Tad praverti šios šventovės duris, pažinti jos istoriją – tai pažinti savąją Tautą.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021