Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gruodžio 20 - 21 d. - Advento rekolekcijos bendruomenei

Paskelbta: 2014-12-03
Rekolekcijas praves Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas kun. teol. lic. Audrius Mikitiukas
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021