Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Lapkričio 22 d., šeštadienį, 12.00 - 14.00 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legiono kongresas „Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą"

Paskelbta: 2014-11-17
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021