Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 30 d. (sekmadienį) 17 val. – Dievo gailestingumo šventė

Paskelbta: 2008-03-20

 

Trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė, - kalbėjo pirmą kartą ses. Faustinai apsireiškęs Jėzus. Trokštu, - kalbėjo Jėzus, - kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač - vargšams nusidėjėliams. [...] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį - savo Gailestingumo šventę. [...] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. [...] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo Šaltinio (Atgailos sakramento), aš išliesiu visą malonių vandenyną. [...] Tegul nė viena siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras.

Mūsų parapijoje Dievo gailestingumo šventė prasidės:
17.00 val. Sutaikinimo ir atgailos pamaldomis paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje;
18.00 val. iškilmingos Šv. Mišios, po kurių bus išstatytas Švč. Sakramentas bei meldžiamasi Gailestingumo litanija.

Nuoširdžiai visus kviečiame dalyvauti!
Nepraleiskite šios ypatingos progos susitaikyti su Dievu – atlikti išpažintį bei pasisemti Jo malonių gausybės.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021