Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 15 d., sekmadienį, Lietuvos ambasadoriaus Stasio Lozoraičio 20-jų mirties metinių sukakties minėjimas

Paskelbta: 2014-06-12
11.00 val. Šv. Mišios;
12.30 val. Prisiminimai ir muzikinė meninė programa (konferencijų salėje)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021