Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 14 - 20 d. Didžioji savaitė

Paskelbta: 2014-04-02Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį kunigai išpažinčių klauso:
07.00 - 09.00 mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g.4 ),
17.00 - 20.00 val. paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31 b).

Did. penktadienį kunigai išpažinčių klauso paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje:
07.00-09.00 val. mons. V.Grigaravičius
09.00-11.00 val. kun. A. Akelaitis
11.00-13.00 val. kun. V. Lenktaitis
13.00-15.00 val. kun. T.Trečiokas
15.00-16.00 val. kan. dr. R. Pukenis
16.00-20.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai

Did. šeštadienį kunigai išpažinčių klauso paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje:

07.00-09.00 val. mons. V.Grigaravičius
09.00-11.00 val. kun. A. Akelaitis
11.00-13.00 val. kun. V. Lenktaitis
13.00-15.00 val. kun. T.Trečiokas
15.00-16.00 val. kan. dr. R. Pukenis
16.00-20.00 val., visi dirbantys sielovadoje kunigai

18.00 val. Did. ketvirtadienio Eucharistijos įsteigimo pamaldoms vadovauja:

kleb. mons. Vytautas Grigaravičius, kartu koncelebruoja: kun. T.Trečiokas, kan. dr. R. Pukenis, kun. V. Lenktaitis.

18.00 val. Did. penktadienio Kryžiaus pagerbimo pamaldoms vadovauja:

kleb. mons. Vytautas Grigaravičius.

20.00 val. Did. šeštadienio Velyknakčio pamaldoms vadovauja:

kleb. mons. Vytautas Grigaravičius, kartu koncelebruoja: kun. T.Trečiokas, kan. dr. R. Pukenis, kun. A. Akelaitis, kun. V. Lenktaitis
Parapijos klebonas
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021