Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Lapkričio 3 d., sekmadienį, 11 val. šv. Mišios už a.a. paminklinės Prisikėlimo bažnyčios statytoją, kan. Feliksą Kapočių , minint 42-ąsias mirties metines

Paskelbta: 2013-10-25
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021