Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tėvelių dėmesiui!

Paskelbta: 2013-08-09

 

Pirmajai Komunijai registruojame vaikus nuo 10 metų amžiaus.
Nuo spalio mėn. iki birželio mėn. (per visus mokslo metus) parapijos katechezės kabinete vyksta pasirengimo pamokos (Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje, virš zakristijos, III aukštas, įėjimas iš šventoriaus).
Besirengiantiems Pirmajai Komunijai ir jų tėveliams sekmadieniais 12.30 val. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje aukojamos šv. Mišios.

Sutvirtinimo sakramentui registruojame jaunimą nuo 15 metų. Nuo spalio mėn. iki gegužės mėn. parapijos katechezės kabinete vyksta užsiėmimai (Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje, virš zakristijos, III aukštas, įėjimas iš šventoriaus).


Prieš priimant Sutvirtinimo sakramentą reikalinga:
• Pasirinkti kurio nors Šventojo vardą (jei krikštijant nebuvo pasirinktas), kad turėtumėte gyvenimo pavyzdį ir globėją danguje.
• Pasirinkti sutvirtinimo tėvus. Rekomenduojama, kad sutvirtinimo tėvų pareigas eitų krikštatėviai. Sutvirtinimo tėvais turi būti katalikai, priėmę Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus.
• Pasiruošus Sutvirtinimo sakramentui, parapijos klebonas išduoda sutvirtinimo kortelę.

Registracija ir smulkesnė informacija teikiama parapijos raštinėse  ir zakristijoje arba  tel.: 8-37 200883; 8-37 229222

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021