Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 7 d. 12.00 val. - Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legiono narių pasiaukojimo Dievo Motinai šventė - ACIES

Paskelbta: 2013-03-25
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015