Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Sausio 6-oji – Viešpaties Apsireiškimo iškilmė

Paskelbta: 2008-01-03
Rytų Bažnyčia sausio 6-ąją švenčia Viešpaties Užgimimą – Viešpaties apsireiškimą pasauliui žmogumi. Trijų išminčių kelionė pas Užgimusįjį ir Jo suradimas primena mums, kad šitas Kūdikis nėra vien Marijos ir Juozapo, bet kiekvieno žmogaus nuosavybė. Jis – mūsų!!! („Artuma“ nr. 1)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015