Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gruodžio 31 d. (pirmadienį) – Padėkos šv. Mišios

Paskelbta: 2007-12-28

 

Dėkojame tikintiesiems už tai, kad šiais metais buvote ir esate kartu su mumis, kad savo aukomis remiate šią bažnyčią, kad gausiai dalyvaujate šv. Mišiose ir parapijos renginiuose.
       Tegul gerasis Dievas Jums atlygina už Jūsų gerumą ir telaimina 2008 metais Jus ir Jūsų šeimas.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015