Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 1 d. - Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis

Paskelbta: 2012-03-26
11.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Mišių metu giedos KTU akademinis choras „Jaunystė“, vad. Danguolė BeinarytėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021